Anunțuri, Consiliul Local|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 265 din 20 feruarie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 28 februarie 2017 ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind vacantarea mandatului de consilier local al Comunei Tărlungeni ocupat până în prezent de dl. MUSCALU VASILE; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 17 din 13 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consilului Local al Comunei Tărlungeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tărlungeni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  5. Proiect de Hotărâre privind însușirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor în suprafață de 5000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate ăn Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii, pentru edificarea unui lăcaș de cult în Cartierul Izvor, Comuna Tărlungeni, jud. Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  6. Poiect de Hotărâre privind aprobarea volumului masei lemnoase de lucru și masei lemnoasă de foc din fondul forestier proprietate publică al Comunei Tărlungeni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  7. Diverse

Documente atașate:

Convocatorul ședinței ordinare a Consilului Local al Comunei Tărlungeni din data de 28 februarie 2017

1.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind vacantarea unui mandat de consilier local al Comunei Tărlungeni

1.2 Înștiințare către Consilul Local al Comnei Tărlungeni din partea dlui. Muscalu Vasile cu privire la renunțarea la calitatea de consilier local al Comunei Tărlungeni

1.3 Referat de specialitate cu privire la renunțarea la calitatea de consilier local al Comunei Tărlungeni a dlui. Muscalu Vasile

1.4 Rezoluția Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov nr. 704/704/16.01.2017 cu privire la dosarul nr. 67522/14.12.2016

2.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind modificare prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 17 din 13 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consilului Local al Comunei Tărlungeni în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Tărlungeni

3.1 Referat și Proiect de Hotărâre prinvind aprobarea modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Tărlungeni, județul Brașov

3.2 Raport de specialitate prinvind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Tărlungeni, județul Brașov

4.1 Expunere de motive cu privire la încheierea de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată

4.2 Raport de specialitate al compartimentului juridic cu privire la încheierea de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată

4.3 Proiect de Hotărâre privind încheierea de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată

5.1 Expunere de motive  privind însușirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor în suprafață de 5000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate ăn Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii

5.2 Proiect de Hotărâre  privind însușirea Rapoartelor de Evaluare a terenurilor în suprafață de 5000,00 mp înscrise în CF 103240 Tărlungeni nr. cad. 103240 și CF106487 Tărlungeni, nr. cad. 106487, imobile situate ăn Comuna Tărlungeni, DJ 103B f.n., respectiv str. Izvorului f.n., în vederea realizării unui schimb, în condițiile Legii

6.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind privind aprobarea volumului masei lemnoase de lucru și masei lemnoasă de foc din fondul forestier proprietate publică al Comunei Tărlungeni

6.2 Adresa Ocolului Silvic Ciucaș R.A. către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni privind aprobarea volumului masei lemnoase de lucru și masei lemnoasă de foc din fondul forestier proprietate publică al Comunei Tărlungeni

Documente rezultate în urma ședinței

Nr. Document Conținut pe scurt Fișier
1 PV Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 28 februarie 2017 desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 HCL8/28.02.2017 privind vacantarea mandatului de consilier local al dlui. Muscalu Vasile desc?rcare fi?ier tip .pdf
3 HCL9/28.02.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 17 din 13 septembrie 2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în Consiliul de Administrație al Școlii Generale Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
4 HCL10/28.02.2017 privind aprobarea modificării componenței Comisiei Locale de Ordine Publică din Comuna Tărlungeni, județul Brașov desc?rcare fi?ier tip .pdf
5 HCL11/28.02.2017 privind încheierea de contracte de asistență juridică, în vederea reprezentării Comunei Tărlungeni în cauzele aflate pe rolul instanțelor de judecată desc?rcare fi?ier tip .pdf

Comments are closed.

Close Search Window