ȘEDINȚĂ ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI 18 APRILIE 2017

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 590 din 12 aprilie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 18 aprilie 2017, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cadrului juridic aferent furnizării serviciului de alimentare cu apă în aria administrativ teritorială a Comunei Tărlungeni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Diverse

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 590 din 12 aprilie 2017

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 18 aprilie 2017

1.1 Expunere de motive cu privire la aprobarea cadrului juridic aferent furnizării serviciului de alimentare cu apă în aria administrativ teritorială a Comunei Tărlungeni

1.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea cadrului juridic local aferent furnizării serviciului de alimentare cu apă în aria administrativ teritorială a Comunei Tărlungeni

1.3 Referatul SC Tărlungeni Servicii Ape SRL cu privire la aprobarea taxelor de furnizare propuse a fi percepute și majorarea de capital a societății

1.4 Raport de specialitate al Compartimentului Buget-Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni cu privire la majorarea de capital social a SC Tărlungeni Servicii Ape SRL