ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI TĂRLUNGENI – 24 MARTIE 2017

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 470/22.03.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință extraordinară în data de 24 martie 2017, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni pentru anul 2017; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin

Actualizare 23.03.2017 15:10 În urma ședinței comisiilor de specialitate, s-a convenit ca ședința să aibă loc începând cu ora 13:00. Toți consilierii locali au fost notificați telefonic referitor la această modificare.

Documente atașate:

Convocatorul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 24 martie 2017
1.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni pentru anul 2017

1.2 Adresa de înaintare a propunerii de buget venituri și cheltuieli al OS Ciucaș RA Tărlungeni pentru anul 2017

1.3 Nota de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucaș RA pentru anul 2017

1.4 Bugetul de venituri și cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas Tarlungeni RA pe anul 2017

1.5 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș Tărlungeni RA

1.6 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș Tărlungeni RA

Documente rezultate în urma ședinței

Nr. Document Conținut pe scurt Fișier
listă documente în curs de actualizare