Anunțuri, Interes public|

În conformitate cu prevederile art. 33 alin (1) din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice care stipulează următoarele

Toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum şi baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Primăria Comunei Tărlungeni publică lista tuturor funcţiilor din cadrul Consiliului Local al Comunei Tărlungeni și din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni plătit din fonduri publice

veniturile salariale ale demnitarilor și funcționarilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, stabilite prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 43/2017 și prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 50/2017, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Se fac următoarele precizări:

Demnitarii aleși beneficiază de indemnizații care sunt calculate în baza Legii nr. 153/2017 și au fost precizate în cuprinsul acesteia funcție de rangul localității și sunt limitate prin Lege.

Indemnizația consilierilor locali ai Comunei Tărlungeni este stabilită în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 și este în cuantum de 10% din indemnizația Primarului Comunei Tărlungeni.

În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni 87 din 29 decembrie 2015, polițiștii locali beneficiază în condițiile Legii, de normă de hrană, cuantumul acesteia fiind variabil, funcție de numărul de zile lucrate, ture de noapte, număr de zile de concediu, etc.

Persoanele care efectuează control financiar preventiv beneficiază de o majorare de 10% care se aplică la salariul brut de bază.

Până la data de 30 septembrie 2018 nu au fost acordate vouchere de vacanță angajaților din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni.

Până la data de 30 septembrie 2018 nu au fost acordate prime către angajați din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni și al Consiliului Local al Comunei Tărlungeni.

Angajații care utilizează calculatorul în mod curent pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de un spor de 15% din cuantumul salariului de bază brut.

Sunt prezentate salariile de bază în brut, salariile nete diferind funcție de sporurile de care beneficiază angajatul, deduceri personale, popriri sau alte cauze.

Compartiment Funcția Tip funcție Grad Gradația Coeficient Salariu bază brut
Primar Primar demnitar conducere N/A N/A 5,00 9.500,00
Viceprimar Viceprimar demnitar conducere N/A N/A 4,00 7.600,00
Consiliul Local al Comunei T?rlungeni consilier local ales local N/A N/A N/A N/A 950,00
Secretar Secretar publică conducere N/A N/A 3,45 6.254,00
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Cadastru, Registru Agricol consilier publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Consilier Primar consilier contractuală execuție IA 1 2,85 5.166,00
Poliția Locală inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Resurse Umane inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Situatii de Urgenta Inspector publica execuție superior 5 2,85 5.166,00
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Situatii de Urgenta inspector contractuală execuție IA 5 2,85 5.166,00
Achiziții Publice inspector publică execuție superior 4 2,78 5.039,00
Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție superior 3 2,71 4.913,00
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție superior 4 2,78 5.039,00
Urbanism, Amenajarea Teritoriului inspector publică execuție principal 3 2,44 4.423,00
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publica execuție principal 5 2,56 4.640,00
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială inspector publică execuție principal 5 2,56 4.640,00
Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție principal 4 2,50 4.531,00
Impozite si Taxe Locale consilier publică execuție asistent 2 2,07 3.753,00
Cadastru, Registru Agricol inspector publică execuție principal 3 2,44 4.423,00
Consiliul Local al Comunei T?rlungeni consilier juridic contractuală execuție IA 3 2,71 4.913,00
Buget, Contabilitate consilier publică execuție asistent 5 2,28 4.133,00
Consiliere probleme minoritare rome inspector publică execuție II 5 2,28 4.133,00
Poliția Locală inspector publică execuție asistent 5 2,28 4.133,00
Poliția Locală inspector publică execuție asistent 5 2,28 4.133,00
Impozite si Taxe Locale inspector publică execuție asistent 4 2,22 4.024,00
Buget, Contabilitate inspector publică execuție superior 5 2,85 5.166,00
Buget, Contabilitate inspector publică execuție asistent 3 2,17 3.934,00
Juridic consilier juridic publică execuție asistent 3 2,17 3.934,00
Biblioteca, Camin Cultural bibliotecar contractuală execuție I 5 2,16 3.915,00
Achiziții Publice referent publică execuție superior 4 2,10 3.716,00
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 3.806,00
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 3.806,00
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 3.806,00
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 3.806,00
Poliția Locală referent publică execuție superior 5 2,10 3.806,00
Autoritate Tutelară, Asistență și Protecție Socială referent publică execuție principal 5 2,01 3.644,00
Situatii de Urgenta muncitor contractuală execuție I 5 1,93 3.499,00
Administrativ muncitor contractuală execuție II 5 1,88 3.408,00
Biblioteca, Camin Cultural administrator contractuală execuție N/A 5 1,76 3.190,00
Administrativ sofer contractuală execuție I 3 1,83 3.318,00
Biblioteca, Camin Cultural administrator contractuală execuție N/A 4 1,72 3.118,00
Agenti Paza agent pază contractuală execuție N/A 5 1,52 2.910,00
Agenti Paza agent pază contractuală execuție N/A 5 1,52 2.910,00
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 2.910,00
Administrativ muncitor necalificat contractuală execuție N/A 5 1,50 2.910,00
Agenti Paza agent paz? contractuală execuție N/A 3 1,44 2.716,00
Bibliotec?, C?min Cultural personal cur?tenie contractuală execuție N/A 3 1,42 2.716,00

 

Close Search Window