Interes public|

În data de 13.12.2021 a fost înregistrată următoarea declarație de căsătorie:

  • a domnului PIROSKA ATTILA în varsta de 37 ani, cu domiciliul in comuna Tarlungeni, sat Purcareni, judetul Brașov și a d-rei CONSTANDIN IONELA-LUMINITA in varsta de 35 ani, cu domiciliul in comuna Budila,  judetul Brasov.
    În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoana poate face opoziție la căsătorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerințe ale legii nu pot fi îndeplinite.
    Opoziția la căsătorie, se va face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază in termen de 10 zile de la data afișării publicației.
Close Search Window