Interes public|

În data de  20.05.2021 au fost înregistrate următoarele declaraţii de căsătorie:

  • a d-lui GLĂJAR ŞTEFAN în vârstă de 33 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni, sat, judeţul Braşov, şi a d-rei KOLES VASILICA-MARIA în vârstă de 27 ani cu domiciliul în com. Tărlungeni,  judeţul Braşov;
  • a d-lui GLĂJAR ION în vârstă de 29 ani, cu domiciliul în Corn.Tărlungeni,  judeţul Braşov, şi a d-rei CARA FLORENTINA-ALINA în vârstă de 32 ani cu domiciliul în com.Torlungeni, judeţul Braşov.

În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se  întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window