Interes public|

În data de 12.02.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ROTARI ION în vârstă de 26 ani , cu domiciliul în comuna Tărlungeni,  judeţul Braşov şi a d-rei MIDRIGAN ANASTASIA în vârstă de 26 ani cu domiciliul în Mun.Timişoara, judeţul Timiş.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de 1O zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window