Anunțuri, Dezbateri Publice|

În urma elaborarii Proiectului de buget în conformitate cu prevedetile art.8, lit.a) si ale art.39, alin. 3 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a procedat la afisarea Proiectului de buget pe anul 2021 pe site-ul Comunei Tărlungeni si la avizierul institutiei pentru luarea la cunostinta.
Propunerile, sugestiile sau opiniile, precum si orice alte observatii cu privire la acest Proiect de Buget se vor depune la Registratura Primariei Comunei Tarlungeni din Str.Zizinului, nr.2.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Close Search Window