Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În urma elaborării Proiectului de buget în conformitate cu prevederile art.8, lit. a) si ale art.39, alin. 3 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la afișarea Proiectului de buget pe anul 2022 pe website-ul Comunei Tărlungeni si la avizierul instituției pentru luarea la cunoștință.
Propunerile, sugestiile sau opiniile, precum și orice alte observații cu privire la acest Proiect de Buget, se vor depune la Registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din Str. Zizinului, nr. 2.

Close Search Window