Anunțuri|

In urma elaborarii proiectului ce stabileste nivelurile valorilor impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2024, conform Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul fiscal 2024, in vederea afisarii spre consul tare publica s-au afisat la avizierele institutiei 5 ( cinci) exemplare pentru luarea la cunostinta. Pentru mai multe informatii, persoanele interesate se pot adresa compartimentului de Impozite si Taxe locale in orarul de lucru cu publicul, pana la supunerea proiectului in sedinta de Consiliu Local citește mai departe…

Close Search Window