Anunțuri|

PRIMĂRIA COMUNEI TARLUNGENI, JUD. BRASOV, ANUNŢĂ SELECŢIE PARTENERI ONG

 în cadrul 

Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 APELUL DE PROIECTE NR. 1 

“CREȘTEREA INCLUZIUNII ȘI ABILITAREA ROMILOR” 

– APEL DESCHIS DE PROIECTE – 

Obiectivul general al programului: este de a contribui activ la creșterea coeziunii economice şi sociale la nivel naţional şi local, în România, și la întărirea relațiilor bilaterale cu statele donatoare. În acest sens, OP încurajează și facilitează stabilirea de parteneriate pentru schimb de experiență și de bune practici între entităţi din România şi din statele donatoare, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.

Grupuri țintă: 

Grupuri țintă obligatorii în cadrul Obiectivului obligatoriu nr. 1 Creșterea accesului și a calității serviciilor sectoriale sau integrate pentru romi (fiecare proiect va include ambele grupuri țintă): 

Persoane și/sau familii de etnie romă (copii, tineri, adulți) în situații de vulnerabilitate, de risc sau confruntându-se cu diverse forme de excluziune socio-economică – minim 425 persoane per proiect.

Specialiști/ voluntari din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG etc. implicați în furnizarea de servicii romilor – minim 10 persoane per proiect .

Valoarea maxima a proiectului: 1.000.000 euro.

Perioada de implementare a proiectului este de min. 18 si maximum 36 luni.

Activitățile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt activități eligibile menționate în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice, precum şi activitățile transversale, adică managementul proiectului, achizițiile publice şi măsurile specifice pentru informare şi publicitate pentru proiect:

Activitatea 1: Sprijin pentru obținerea documentelor de identitate

Activitatea 2: Servicii educaționale pentru persoanele de etnie romă în situații de vulnerabilitate 

Activitatea 3: Servicii de ocupare 

Activitatea 4: Servicii pentru sănătate 

Activitatea 5: Îmbunătățirea condițiilor de locuit 

Activitatea 6: Formarea personalului și a voluntarilor (din domeniile educației, sănătății, ocupării, serviciilor sociale, administrației publice, sectorului ONG) în lucrul cu persoane de etnie romă. 

În proiecte pot fi propuse și alte tipuri de activități care se încadrează în categoriile principale sus-menționate (dacă nu se menționează altfel în descrierea categoriei respective), cu condiția ca ele să contribuie la îndeplinirea obiectivelor apelului și să fie justificate în raport cu nevoile grupurilor țintă. 

Close Search Window