Achiziții, Anunțuri|

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Tărlungeni, cu sediul în sat Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, telefon: 0268.365.713, fax 0268.365.072, email  primaria@comunatarlungeni.ro, intenționează să achiziționeze, prin procedură simplificată proprie, în conformitate prevederile art. 111, alin. (1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (servicii sociale prevăzute în Anexa 2), servicii de catering în cadrul programului pilot suport alimentar pachete alimentare, pentru unitățile de învățământ din rețeaua școlară a Comunei Tărlungeni, județul Brașov, având un număr de preșcolari/elevi înscriși conform tabelului

tip învățământ schimbul I schimbul II TOTAL
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRLUNGENI sat Tărlungeni,
str. Principală nr. 36
PREȘCOLAR 124 121 245
PRIMAR 168 0 168
GIMNAZIAL 122 0 122
ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRLUNGENI sat Zizin,
str. Zizinului nr. 205
PRIMAR 55 0 55
GIMNAZIAL 34 0 34
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZIZIN sat Zizin, str. Nicolae Bălcescu nr. 154 PRIMAR 162 0 162
GIMNAZIAL 60 180 240
ȘCOALA GIMNAZIALĂ PURCĂRENI sat Purcăreni,
str. Principală nr. 465
PRIMAR 124 50 174
GIMNAZIAL 74 0 74
ȘCOALA PRIMARĂ CĂRPINIȘ sat Cărpiniș,
str. Principală nr. 942
PRIMAR 71 82 153
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL TĂRLUNGENI sat Tărlungeni, str. Principală nr. 754 PRESCOLAR 54 0 54
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ZIZIN sat Zizin,
str. A. Petoffi nr. 253
PRESCOLAR 40 0 40
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PURCĂRENI sat Purcăreni, str. Principală nr. 83 PRESCOLAR 38 0 38
TOTAL 1126 433 1559

 

Informații despre achiziția intenționată:

 1. Tipul de contract: Contract de servicii
 2. Cod CPV: 55524000-9 Servicii de catering pentru școli (Rev. 2)
 3. Sursa de finanțare: bugetul local, bugetul de stat (sumele defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București – cod indicator 11.02.02)
 4. Valoare estimată a contractului: 2.249.414,29 lei fără TVA
 5. Durata estimată a contractului: de la finalizarea procedurii de achiziție publică și atribuire a contractului până la finalul anului școlar 2022/2023 (numărul de zile de prestare a serviciului fiind estimat la 101), excepție din acest interval fiind vacanțele școlare, zilele de weekend, sărbătorile legale sau oricare alte zile libere reglementate de acte normative cu putere în acest sens.
 6. Cantitatea estimată: conform Caiet de sarcini
 7. Criteriul de evaluare: prețul cel mai scăzut
 8. Condiții referitoare la ofertare: Ofertele depuse de către operatorii economici interesați trebuie obligatoriu să cuprindă: documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară; acestea este obligatoriu a respecta cerințele cuprinse în caietul de sarcini.
 9. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 5 ianuarie 2023, ora 15:00
 10. Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 6 ianuarie 2023, ora 12:30
 11. Limba de redactare a ofertelor: română
 12. Ofertele vor avea în conținut prețul exprimat în lei, fără TVA
 13. Perioada de valabilitate a ofertelor: minim 30 zile de la depunerea acestora
 14. Modul de transmitere al ofertelor: Ofertele vor fi transmise la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, în plic sigilat cu mențiunea a nu se deschide până în 6 ianuarie 2023, ora 13:30, însoțite de scrisoare de înaintare
 15. Evaluarea ofertelor va avea loc începând cu data de 6 ianuarie 2023, ora 13:30 de către Comisia desemnată de către Primarul Comunei Tărlungeni.

 

Documente atașate:

Comments are closed.

Close Search Window