Achiziții, Anunțuri|

În atenția celor interesați

Prin prezentul anunț UAT Comuna Tărlungeni (autoritatea contractantă) anunță intenția de a achiziționa următoarele:

Numele achiziției: Lucrări de reparații drumuri

Valoare estimată: 250.000,00 (lei, fără TVA)

Tipul contractului: lucrari

Cod CPV: 45233160-8 – Drumuri si alte suprafete pietruite

Descrierea contractului:  lucrări de refacere străzi neasfaltate (pietruire) în sat Tărlungeni (str. Cloșca, Horia, Vasile Roaită, Al. I. Cuza, Tei), sat Purcăreni (Bisericii, 7 Noiembrie), sat Zizin str. Horia, cart. Izvor; suprafață estimată 27.000 mp

Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertă fie electronic la adresa de corespondență electronică primaria.tarlungeni@yahoo.com fie la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, comuna Tărlungeni, pâna la data de 09.07.2021, ora 12:00

Operatorii economici pot solicita informații suplimentare fie prin email fie telefonic la nr. 0745319405 (insp. Bularca Remus) sau 0721847321 (cons. Stoica Ionuț)

Având în vedere că este un contract de lucrări, Autoritatea Contractantă solicită operatorilor economici interesați vizitarea amplasamentului înainte de ofertare, vizită care se va face obligatoriu însoțit de un reprezentant al Primăriei.

 

Close Search Window