Situația realizării indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale pentru anul 2015

În conformitate cu prevederile art. 57, alin. 2^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Comunei Tărlungeni aduce la cunoștința publicului

SITUAȚIA* REALIZĂRII INDICATORILOR CU PRIVIRE LA EXECUȚIA BUGETELOR LOCALE

VENITURI - ANUL 2015
Nr. crt. Denumirea indicatorului Elemente de calcul a indicatorului Valoare indicator
Denumire Valoare (LEI)
1 Venituri proprii încasate per capita Venituri proprii încasate 6.406.076 710.29
Număr de locuitori 9.019
2 Gradul de realizare a impozitelor pe proprietate (%) Venituri din impozite pe proprietate încasate 1.686.012 123.34
Venituri din impozite pe proprietate programate 1.367.000
3 Gradul de dependență al bugetului local față de bugetul de stat (%) Încasări din surse primite de la bugetul de stat 12.173.803 77.65
Total încasări 15.677.137
4 Estimat anual din venituri fiscală Venituri fiscale cumulate an de calcul 2.023.305 2.561.146
Coeficient 0.79

CHELTUIELI - ANUL 2015
Nr. crt. Denumirea indicatorului Elemente de calcul a indicatorului Valoare indicator
Denumire Valoare (LEI)
1 Rigiditatea cheltuielilor (%) Plăți aferente cheltuielilor de personal 5.947.785 45.31
Total plăți 13.127.521
2 Ponderea Serviciului datoriei publice locale (%) Serviciul datoriei publice locale 419.700 3.20
Total plăți 13.127.521
*) conform Adresei nr. BVR_TRZ-282/26.01.2016 primită de către Comuna Tărlungeni din partea Direcției Generală a Finanțelor Publice Brașov