Anunțuri, Interes public|

INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN BRAȘOV BIROUL ANALIZA  ȘI PREVENIREA CRIMINALITATII

Violența domestică, conform art. 3. din Legea nr. 217/2003 (pentru prevenirea și combaterea violenței in familie, modificată și completată prin Legea nr. 174/2018) reprezintă ,orice inacțiune sau acțiune intenționată de violenta fizica, sexuala, psihologica, economica, sociala sau spirituala care se produce in mediul familial sau domestic ori între soți sau foști soți, precum și între actuali sau foști parteneri, indiferent dacă agresorul locuiește sau a locuit împreună cu victima”.

Daca va confruntați  cu  situația  de  a  fi victime  ale  violenței  in  familie,  Poliția Brașov va recomanda ca atunci când izbucnește un episod cu violențe fizice, sa sunați imediat la 112, iar dacă va aflați in imposibilitatea de a ajunge la telefon, să strigați ca să fiți auziți de vecini și cereți ajutor.

Trebuie sa  știți faptul că atunci când sunt reclamate acte de violență domestică, pentru verificarea acestora și în scopul obținerii de probe cu privire la aspectele ce fac obiectul sesizării, polițiștii au dreptul de a pătrunde in domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, țara acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă sesizarea indica in mod  expres ca actele de violenta domestica au loc sau au avut loc in spațiile respective.

Dacă situațiile o impun, polițiștii pot emite ordine de protecție provizorii până la 5 zile,  impunând agresorilor mai multe obligații sau interdicții:

  • evacuarea temporara a agresorului din locuința comuna, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
  • reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor in locuința comună;
  • obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, ori fata de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate;
  • obligarea agresorului  de a purta permanent  un sistem electronic de supraveghere;
  • obligarea agresorului de a preda poliției armele;

Procurorul de la parchetul competent decide cu privire la necesitatea menținerii măsurilor de protecție dispuse de organul de poliție in termen de 48 ore de la emiterea ordinului de protecție provizoriu.

Posibilii agresori trebuie să aibă in vedere faptul ca, in exercitarea atribuțiilor de supraveghere a respectării ordinului de protecție, organele de poliție pun in aplicare măsuri de prevenire a nerespectării hotărârii, care pot consta in:

  • efectuarea de vizite inopinate la locuința persoanei vătămate,
  • apelarea telefonică de control a victimei/agresorului,
  • solicitarea unor informații din partea vecinilor, colegilor de la locul de muncă al victimei/agresorului, de la unitatea de învățământ frecventată de victimă/agresor sau din partea altor persoane care ar putea furniza informații relevante,
  • orice alte modalități specifice activității polițienești.

În cazul în care se constată sustragerea de la executarea ordinului de protecție, va fi sesizat organul de urmărire penală. Sesizarea poate făcută atât de către victime cat și de către martori.

încălcarea oricărei măsuri dispuse prin ordinul de protecție provizoriu constituie infracțiunea de “nerespectare a măsurilor stabilite” și se pedepsește cu închisoarea de la 6 luni Ia 5 ani”!

Conform prevederilor legale, dacă persoana protejată prin ordinul de protecție încalcă dispozițiile acestuia, ea va fi obligată la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea și punerea în executare a ordinului.

Nu așteptați sa fie prea târziu pentru dvs.  și cei apropiați!

Close Search Window