Anunțuri, Consiliul Local|

Actualizare 27.03.2019

In baza dispozitiei Primarului Comunei Tarlungeni nr. 414 din 27.03.2019 a (document atașat), se modifică locația de desfășurare a ședinței ordinare a Consiliului Local de la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni la Căminul Cultural sat Tărlungeni. Celelalte elemente ale anunțului inițial, rămân neschimbate.

 

În baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 408/26.03.2019, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, sunt convocaţi în şedinţă ordinară în data de 31.03.2019 ora 17:00 la Primăria Comunei Tărlungeni, strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi: (document atașat – Convocator)

  1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înfiinţarea şi organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna Tărlungeni, judeţul Braşov- iniţiator dl. Primar Beșchea Severius-Florin; (Document atașat)
  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de prestare, a tarifului şi taxei speciale pentru serviciul de salubrizare al comunei TĂRLUNGENI, judeţul BRAŞOV, initiator dl. Primar Beșchea Severius-Florin; (Document atașat)
  3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind darea În administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului de salubrizare ale comunei TĂRLUNGENI, judeţul BRAŞOV către serviciul „SERVICIUL SALUBRIZARE TĂRLUNGENI”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea consiliului local al comunei TĂRLUNGENI, judeţul BRAŞOV- iniţiator dl. Primar Beșchea Severius-Florin. (Document atașat)

 

Comments are closed.

Close Search Window