Anunțuri, Consiliul Local|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 507 din 23 mai 2018, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 29 mai 2018, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 2017 al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL și a Raportului de Activitate și a Raportului de Audit pentru anul 2017 ale societății – inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș RA precum și a Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș RA pentru anul 2017; inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea propunerii prețului pentru partida 1200885 Pârâul Porcului pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonată la drum auto și care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni conform Anexei la Hotărârea Consilului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș RA nr. 15 din 14 mai 2018; inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei cu volumul partizilor de produse principale conform tabelului I și listei cu volumul partizilor de produse accidentate, conform tabelului 2, propuse spre exploatare pentru anul 2018 pentru anul 2018 pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat conform Anexei la Hotărârea Consilului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș RA nr. 16 din 14 mai 2018; inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  5. Diverse

Alte documente atașate:

Procesul Verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 14 mai 2018

Close Search Window