Ședință ordinară a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni – 29 mai 2018

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 507 din 23 mai 2018, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 29 mai 2018, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil încheiat la 31 decembrie 2017 al SC TĂRLUNGENI SERVICII APE SRL și a Raportului de Activitate și a Raportului de Audit pentru anul 2017 ale societății – inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pentru anul 2017 al Ocolului Silvic Ciucaș RA precum și a Raportului de Activitate al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș RA pentru anul 2017; inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea propunerii prețului pentru partida 1200885 Pârâul Porcului pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat prin licitație de masă lemnoasă fasonată la drum auto și care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Comunei Tărlungeni conform Anexei la Hotărârea Consilului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș RA nr. 15 din 14 mai 2018; inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea listei cu volumul partizilor de produse principale conform tabelului I și listei cu volumul partizilor de produse accidentate, conform tabelului 2, propuse spre exploatare pentru anul 2018 pentru anul 2018 pentru materialul lemnos care urmează a fi valorificat conform Anexei la Hotărârea Consilului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș RA nr. 16 din 14 mai 2018; inițiator: Beșchea Severius-Florin, Primarul Comunei Tărlungeni, județul Brașov
  5. Diverse

Alte documente atașate:

Procesul Verbal al ședinței Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 14 mai 2018