Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni, județul Brașov nr. 834/19.06.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință ordinară în data de 28 iunie 2017, ora 14:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Tărlungeni pe anul 2017, inițiator Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Ocolului Silvic Ciucaș R.A., precum și a altor atribuții stabilite în sarcina sa; inițiator Primar Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea însușirii Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.278 mp, imobil înscris în CF 106715 Tărlungeni, nr. cad. 106715, a dlor. Iordache Adrian (prin mandatar Bunea Monica), Lina Daniela Elena, Lina Ion Adrian și Mirica Rareș George și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar Beșchea Severius-Florin
  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea însușirii Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.295 mp, imobil înscris în CF 106676 Tărlungeni, nr. cad. 106676, a dlui. Szaroz Edmund (prin mandatar Antal Eniko Elvira) și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar Beșchea Severius-Florin
  5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și autorizației de funcșionare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator Primar Beșchea Severius-Florin

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni, județul Brașov nr. 834/19.06.2017

Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 28 iunie 2017

Procesul verbal al ședinței anterioare (30 mai 2017)

1.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Comunei Tărlungeni pe anul 2017

1.2 Raport de specialitate rectificarea Bugetului Local al Comunei Tărlungeni pe anul 2017

2.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind constiuirea Comisiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic Ciucaș R.A.

2.2 Adresa din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. privind constiuirea Comisiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic Ciucaș R.A.

2.3 Adresa de revenire din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. privind constiuirea Comisiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic Ciucaș R.A.

3.1 Expunere de motive privind însușirea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.278 mp, imobil înscris în CF 106715 Tărlungeni, nr. cad. 106715, a dlor. Iordache Adrian (prin mandatar Bunea Monica), Lina Daniela Elena, Lina Ion Adrian și Mirica Rareș George și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni

3.2 Raport de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni referitor la însușirea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.278 mp, imobil înscris în CF 106715 Tărlungeni, nr. cad. 106715, a dlor. Iordache Adrian (prin mandatar Bunea Monica), Lina Daniela Elena, Lina Ion Adrian și Mirica Rareș George și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni

4.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea însușirii Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.295 mp, imobil înscris în CF 106676 Tărlungeni, nr. cad. 106676, a dlui. Szaroz Edmund (prin mandatar Antal Eniko Elvira) și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni

4.2 Expunere de motive cu privire la privind însușirea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.295 mp, imobil înscris în CF 106676 Tărlungeni, nr. cad. 106676, a dlui. Szaroz Edmund (prin mandatar Antal Eniko Elvira) și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni.

4.3 Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni referitor la însușirea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului categorie de folosință arabil reprezentând drum de acces în suprafața de 2.295 mp, imobil înscris în CF 106676 Tărlungeni, nr. cad. 106676, a dlui. Szaroz Edmund (prin mandatar Antal Eniko Elvira) și aprobarea preluării acestuia în domeniul privat al Comunei Tărlungeni.

5.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind probarea modificării și completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și autorizației de funcșionare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, județul Brașov

5.2 Punct de vedere al compartimentului Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei Comunei Tărlungeni cu privire la modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și autorizației de funcșionare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, județul Brașov

5.3 Raportul Comisiei de eliberare a acordurilor și autorizațiilor de funcționare pe raza Comunei Tărlungeni prin care a fost solicitată modificarea și completărea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 5 din 31 ianuarie 2017 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea acordului și autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale în Comuna Tărlungeni, județul Brașov

5.4 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 5 din 31 ianuarie 2017

Din motive de protecție a datelor cu caracter personal, nu sunt publicate în conținutul acestui articol cererea titularilor și documentațiile notariale și cadastrale aferente imobilelor pentru care se renunța la dreptul de proprietate în cadrul punctelor 3) și 4) de pe ordinea de zi. Aceste documente sunt disponibile celor interesați spre consultare la secretariatului Consiliului Local al Comunei Tărlungeni, pe bază de cerere.

Close Search Window