Sedință extraordinara Consiliul Local al Comunei Tarlungeni – 7 mai 2018

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 467 din 2 mai 2018, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință extraordinară în data de 7 mai 2018, ora 15:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL – inițiator dl. Beșchea Severius-Florin, Primar al Comunei Tărlungeni
  2. Proiect de Hotărâre privind acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară INTERSAL – inițiator dl. Beșchea Severius-Florin, Primar al Comunei Tărlungeni

La dosarul de ședință se comunică și Procesul Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 26 aprilie 2018.