Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1195 din 2 octombrie 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință extraordinară, în data de 4 octombrie 2017, ora 12:00, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp; initiator: Primar, Beșchea Severius-Florin

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1195 din 2 octombrie 2017 pentru convocarea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în ședință extraordinară în data de 4 octombrie 2017, ora 12:00

Convocatorul și Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 4 octombrie 2017

Procesul Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni (29 septembrie 2017)

1.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind probarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp

1.2 Raportul de specialitate al Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Tărlungeni, județul Brașov, cu privire la dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp

1.3 Certificatul de Urbanism nr. 559 din 2 octombrie 2017 emis cu scopul dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp

1.4 Extrasul de Carte funciară pentru informare pentru imobilul înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp, imobil pentru care se propune operațiunea de dezlipire

1.5 Actul de dobândire al imobilului înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp, imobil pentru care se propune operațiunea de dezlipire – Contract de schimb între Comuna Tărlungeni și Parohia Ortodoxă Română – Cărpiniș

1.6 Planul de încadrare în zonă al imobilului înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp, imobil pentru care se propune operațiunea de dezlipire

1.7 Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire (Anexa 1.36) pentru imobilul  înscris în CF nr. 106487 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 106487, DJ 103B f.n. (zona Izvor), în suprafață de 5.000,00 mp

Comments are closed.

Close Search Window