Ședință extraordinară a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni – 15 noiembrie 2017

In baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1403/13.11.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă extraordinara, in data de 15.11.2017 ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni, din strada Zizinului nr. 2, având următorul punct pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc valorificabil în mod direct din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2018 – inițiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos lemn de lucru și lemn de foc, către populația Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov- inițiator dl. Primar, Beșchea Severius Florin.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comsiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic « Ciucas » R.A, precum și a altor atribuții stabilite în sarcina sa – inițiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire pentru materialul lemnos care se valorifică prin licitație publică de masă lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei înaintate de Ocolul Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni, Jud. Brașov – inițiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor Adiționale la Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni, – inițiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.

Documente atașate:

Dispoziția Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1403 din 11 noiembrie 2017 pentru convocarea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni în ședință extraordinară în data de 15 noiembrie 2017, ora 12:00

Convocatorul și ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din data de 15 noiembrie 2017

Procesul Verbal al ședinței anterioare a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni (31 octombrie 2017)

1.1 Expunere de motive privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc valorificabil în mod direct din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2018

1.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc valorificabil în mod direct din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2018

1.3 Adresa primita din partea Ocolului Silvic Ciucaș RA cu referire la volumul de masă lemnoasă lemn de lucru și lemn de foc valorificabil în mod direct din fondul forestier al Comunei Tărlungeni, pentru anul 2018

2.1 Expunere de motive privind Regulamentul de acordare a materialului lemnos lemn de lucru și lemn de foc, către populația Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov

2.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a materialului lemnos lemn de lucru și lemn de foc, către populația Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov

2.3 Adresa primita din partea Ocolului Silvic Ciucaș RA Tărlungeni cu referire la modelul de parteneriat propus in vederea parteneriatului pentru valorificarea materialului lemnos lemn de lucru și lemn de foc, către populația Comunei Tărlungeni, Jud. Brașov

2.4 Propunerea de parteneriat în vederea aprovizionării populației locale cu lemn de lucru și lemn de foc

3.1 Expunere de motive  privind aprobarea constituirii Comsiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic « Ciucas » R.A, precum și a altor atribuții stabilite în sarcina sa

3.2 Proiect de Hotarare  privind aprobarea constituirii Comsiei Speciale de Analiză și Verificare în vederea armonizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Ocolului Silvic « Ciucas » R.A, precum și a altor atribuții stabilite în sarcina sa

4.1 Expunere de motive privind aprobarea prețurilor de pornire pentru materialul lemnos care se valorifică prin licitație publică de masă lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei înaintate de Ocolul Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni, Jud. Brașov

4.2 Proiect de Hotarare privind privind aprobarea prețurilor de pornire pentru materialul lemnos care se valorifică prin licitație publică de masă lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei înaintate de Ocolul Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni, Jud. Brașov

4.3 Propunerea de preturi de pornire pentru materialul lemnos care se valorifică prin licitație publică de masă lemnoasă fasonată la drum auto, conform Anexei înaintate de Ocolul Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni, Jud. Brașov, primita din partea Ocolului Silvic Ciucaș RA Tărlungeni

5.1 Expunere de motive privind aprobarea încheierii Actelor Adiționale la Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni

5.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii Actelor Adiționale la Contractele de Mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic „Ciucaș” RA Tărlungeni

5.3 Adresa primită de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni (în calitate de Autoritate Publică Tutelară) din partea Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni prin care se solicită încheierea de acte adiționale la Contractele de mandat încheiate între Autoritatea Publică Tutelară și fiecare membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș R.A. Tărlungeni

5.4 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 411/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Cîrnațiu Titus Claudiu

5.5 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 412/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Ionescu Ovidiu

5.6 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 413/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Szakal Andras Zsolt

5.7 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 414/16.03.2015 încheiat între Atoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Comșa Eugen

5.8 Propunere act adițional la Contractul de Mandat nr. 1452/10.08.2015 încheiat între Autoritatea Publică Tutelară a Ooclului Silvic Ciucaș R.A. și Vișan Dragoș

5.9 Model anexă la Contractul de Mandat de membru al Consiliului de Administrație al Ocolului Silvic Ciucaș R.A.

5.10 Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice