Ședință de îndată a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni – 24 noiembrie 2017

In baza Dispoziţiei Primarului Comunei Tărlungeni nr. 1437/23.11.2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocaţi în şedinţă de indata, in data de 24.11.2017 ora 10:00, la sediul Primăriei Comunei Tarlungeni, din strada Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Gradinita Copii, Cartier Izvor, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov”, obiectiv propus spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 (PNDL 2) – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Construire Remiza Pompieri, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov”, obiectiv propus spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 (PNDL 2) – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  3. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii finantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Construire Gradinita Copii, Cartier Izvor, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov”, obiectiv propus spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 (PNDL 2) – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  4. Proiect de hotarare privind aprobarea angajarii finantarii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investitii „Construire Remiza Pompieri, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov”, obiectiv propus spre finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 (PNDL 2) – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  5. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitie a imobilului-teren, proprietate privata inscris in CF 107230 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 107230, (zona Izvor), pentru realizarea obiectivului de investitii „Grădiniță copii cartier Izvor, Comuna Tărlungeni” si a initierii formalitatilor privind inscrierea in domeniul public al Comunei Tarlungeni, respectiv in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni) – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  6. Proiect de hotarare privind aprobarea punerii la dispozitie a imobilului-teren, inscris in CF 101878 Tărlungeni, identificat cu nr. cadastral 101878, pentru realizarea obiectivului de investitii „Construire imobil Remiza Pompieri, Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov” si a initierii formalitatilor privind inscrierea in domeniul public al Comunei Tarlungeni, respectiv in Inventarul domeniului public al Comunei Tarlungeni – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea.rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Tarlungeni, pentru anul 2017 – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.
  8. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii « Modernizare Strazi in Comuna Tarlungeni, Jud, Brasov – (Str. Izvor, Str. Harmanului, Str. Tudor Vladimirescu) » – initiator dl. Primar, Beschea Severius Florin.

Documente atașate:

Dosarul ședinței de îndată din data de 24 noiembrie 2017*

 

*) Având în vedere timpul foarte scurt între finalizarea documentației suport pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Comunei Tărlungeni din 24 noiembrie 2017 și pentru celeritatea publicării dosarului prin internet, acest dosar este publicat în forma cumulată a documentelor. Acest articol va fi actualizat la o dată ulterioară în sensul în care va fi editat dosarul și fiecare document va fi indexat și postat separat pentru a evita descărcarea unui volum mare de date de către utilizatori.