Anunțuri, Consiliul Local|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 87/25.01.2016, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sut convocați în ședință extraordinară în data de 28 ianuarie 2016, ora 13:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat Tărlungeni, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

1.Proiect de Hotărâre privind confirmarea și însușirea de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni și de către Primarul Comunei Tărlungeni, dl. Kiss Iosif a tuturor actelor și faptelor juridice încheiate de către dl. Cazan Claudiu Ion ulterior datei de 28 februarie 2015 în cadrul Proiectului Integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în Comuna Tărlungeni incluzând

  • pod peste pârâul Tărlung și drum de acces la Târgul Auto Tărlungeni
  • reabilitare str. Republicii și str. Tărlungului in localitatea Tărlungeni, județul Brașov
  • iluminat public in cartierele Scriitorilor și Independenței
  • construire imobil cu destinație de creșă
  • lucrări de intervenție la Cămin Cultural

inițiator: Primar Kiss Iosif

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, precum si a preturilor de referinta pentru partizile care se vor valorifica prin licitatie, in luna ianuarie 2016, conform Anexei

inițiator: Primar Kiss Iosif

3. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic “Ciucas” R.A Tarlungeni, pe anul 2016, conform Anexei

inițiator: Primar Kiss Iosif

Nr. Tip document Continutul pe scurt Fisier
1 Referat/Proiect Hotărâre confirmarea și însușirea de către Consiliul Local al Comunei Tărlungeni și de către Primarul Comunei Tărlungeni, dl. Kiss Iosif a tuturor actelor și faptelor juridice încheiate de către dl. Cazan Claudiu Ion ulterior datei de 28 februarie 2015 în cadrul Proiectului Integrat pentru dezvoltarea infrastructurii în Comuna Tărlungeni desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 Referat/Proiect Hotărâre aprobarea Metodologiei de calcul a pretului de referinta a masei lemnoase pe picior, care se recolteaza din fondul forestier proprietate publica a Comunei Tarlungeni, precum si a preturilor de referinta pentru partizile care se vor valorifica prin licitatie, in luna ianuarie 2016, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf
2 Referat/Proiect Hotărâre aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Ciucas R.A Tarlungeni, pe anul 2016, conform Anexei desc?rcare fi?ier tip .pdf

Comments are closed.

Close Search Window