Anunțuri, Consiliul Local, Interes public|

În baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 690 din 9 mai 2017, membrii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni sunt convocați în ședință extraordinară în data de 12 mai 2017, ora 09:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni din str. Zizinului nr. 2, având următoarele puncte pe ordinea de zi:

  1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastora al pajiștilor proprietate privată aparținând Comunei Tărlungeni; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a activității de pășunat pe raza unității administrative-teritoriale Comuna Tărlungeni, județul Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere directă a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni și a modelului Contractului de Închiriere a pășunilor; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin
  4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 7 al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 67/2011 privind asocierea Comunei Tărlungeni cu Județul Brașov și unitățile administrativ teritoriale din acest județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU pentru dezvoltarea sistemului de management inegrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în Județul Brașov; inițiator: Primar, Beșchea Severius-Florin

Documente atașate

1.1 Expunere de motive privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajiștilor proprietate privată aparținând Comunei Tărlungeni

1.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral al pajiștilor proprietate privată aparținând Comunei Tărlungeni

1.3 Amenajamentul Pastoral al Comunei Tărlungeni

2.1 Expunere de motive privind Regulamentului de organizare a activității de pășunat pe raza unității administrative-teritoriale Comuna Tărlungeni, județul Brașov

2.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a activității de pășunat pe raza unității administrative-teritoriale Comuna Tărlungeni, județul Brașov

2.3 Proiectul Regulamentului de organizare a activității de pășunat pe raza unității administrative-teritoriale Comuna Tărlungeni, județul Brașov

3.1 Expunere de motive privind aprobarea procedurii de închiriere directă a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni și a modelului Contractului de Închiriere a pășunilor

3.2 Proiect de Hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere directă a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni și a modelului Contractului de Închiriere a pășunilor

3.3 Raport de specialitate al compartimentului juridic privind aprobarea procedurii de închiriere directă a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni

3.4 Referatul Compartimentului Agricol privind aprobarea procedurii de închiriere directă a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni

3.5 Raport de specialitate al compartimentului Buget-Finanțe, Impozite și Taxe Locale privind aprobarea procedurii de închiriere directă a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni

3.5 Modelul Contractului Cadru de închirere a pășunilor proprietate privată a Comunei Tărlungeni

4.1 Referat și Proiect de Hotărâre privind aprobarea modificării și completării art. 7 al Hotărârii Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 67/2011 privind asocierea Comunei Tărlungeni cu Județul Brașov și unitățile administrativ teritoriale din acest județ în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ISO MEDIU pentru dezvoltarea sistemului de management inegrat al deșeurilor și extinderea infrastructurii în Județul Brașov

4.2 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 67/2011

4.3 Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tărlungeni nr. 31/2014

 

Close Search Window