Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacanta

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de inspector, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului Protecția Mediului

Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a) şi art. 50 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. Numele și prenumele candidatului Funcția Instituția sau autoritatea publică Rezultatul selecției
1 BOGDAN LIANA-ELENA Inspector, clasa I, grad principal Primăria Comunei Tărlungeni ADMIS

Candidații declarați admişi vor susţine proba scrisă în data de 27 iulie 2017, ora 10:00, la sediul Primariei Comunei Tarlungeni.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obţinute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor,

Acest anunț a fost afișat și la Avizierul Primăriei Comunei Tărlungeni în data de 26 iulie 2017, ora 10:00.