Rezultatul probei scrise din cadrul concursului de recrutare organizat pentru funcţia de executie la Compartimentul Protectia Mediului în cadrul Primariei Comunei Tarlungeni

Având în vedere prevederile art. 62 alin (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. Numele și prenumele candidatului Funcția publică Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă
1 BOGDAN LIANA-ELENA Inspector 188 puncte ADMIS

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi  28 iulie 2017  ora 11:30, la sediul Primariei Comunei Tarlungeni