Anunțuri, Interes public|

Comisia constituită în baza Dispoziției Primarului Comunei Tărlungeni nr. 63 din 11 ianuarie 2015 a procedat azi, 8 februarie 2016, începând cu ora 09:05, la evaluarea dosarelor întocmite de către entități de drept privat în vederea selectării  unui partener în vederea depunerii și implementării unor proiecte finanțate prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Comisia a evaluat dosarele de înscriere în baza metodologiei de selecție, întocmită în conformitate cu prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI – CONDIȚII SPECIFICE / Proiecte selectate prin utilizarea procedurii competitive Cererea de Propuneri de Proiecte nr. 2/2015 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate rome” AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.1.

Comisia a luat act despre faptul că în conformitate cu calendarul procedurii de selecție, dosarele trebuiau depuse la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni sau trimise prin email la adresa primaria.tarlungeni@yahoo.com pană  la data de 5 februarie 2016, ora 15:00.

Până la termenul stabilit au fost depuse 6 (șase) dosare, din partea a 6 entități de drept privat, după cum urmează (lista ordonată pe baza criteriului data primirii documentului):

  1. S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L.
  2. FUNDAȚIA REGIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE
  3. S.C. METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA S.R.L.
  4. ASOCIAȚIA CONSULT PRO EDUCATION
  5. S.C. Euzone Consultancy Network S.R.L.
  6. S.C. DHM PRINTING&ADVERTISING S.R.L.

Comisia a evaluat dosarele înscrise, conform criteriilor din metodologie, cu precizarea că pentru a oferi șanse egale tuturor participanților la procedură s-a stabilit ca în cazul Curriculum Vitae depuse, acolo unde au fost depuse mai mult decât minimul de două solicitat, să se ia în calcul doar două CVuri, cele având punctajul cel mai mare pentru participanții care au depus mai mult de două CVuri, realizându-se media aritmetică între cele două.

Dosarele de evaluare au fost analizate și notate conform următoarelor criterii:

CRITERIUL I: Condiţii generale de eligibilitate: (total 2 puncte)

1) Sa facă parte dintre categoriile de beneficiari (solicitanţi si parteneri) eligibili in cadrul cererii de proiecte, conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice, DMI 4.1. – 1 punct

2) Sa respecte Regulile generale privind eligibilitatea solicitantului si a partenerilor prevăzute in Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale – 1 punct

CRITERIUL II: Conditii specifice de eligibilitate: (total 8 puncte)

1) Organizatiile au implementat sau sunt implicati in proiecte  care au ca scop : consilierea si informarea  grupurilor vulnerabile, ce provin din medii dezavantajate, expuse saraciei si riscului de marginalizare sociala, privind remedierea si prevenirea vulnerabilitatii – 1 punct

2) Organizatiile sunt/au fost  implicate in proiecte privind  dezvoltarea unor SES-uri (structuri de economie sociala), si/sau proiecte de pregatire vocationala si incluzine sociala a grupurilor vulnerabile.  – 1 punct

3) Sa probeze experienta ca solicitant/partener/subcontractant in implementarea a minim 1 proiect finanat din fonduri europene in cadru POSDRU – 1 punct

4) Sa prezinte minim doua CV-uri relevante ale expertilor, in domeniile cheie in care vor fi implicati in proiect.  – 5 puncte

În urma evaluării dosarelor depuse, punctajele rezultate sunt următoarele:

[table “” not found /]

În baza Procesului Verbal al ședinței de evaluare, Comisia va întocmi un raport către Primarul Comunei Tărlungeni pentru a dispune finalizarea unuia sau mai multe acorduri de parteneriat.

Documentele:

  1. Extrasul din Procesul Verbal al ședinței de evaluare
  2. Raportul întocmit pe baza Procesului Verbal al ședinței de evaluare și
  3. Dispoziția care va rezulta în urma însușirii și avizării/aprobării documentelor a) și b) de către Primarul Comunei Tărlungeni

vor fi publicate prin intermediul paginii de internet www.comnuatarlungeni.ro, ca actualizare la prezentul anunț.

Articol publicat în data de 8 februarie 2015, ora 14:09.

Close Search Window