Anunțuri, Concursuri|

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacant, de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă din cadrul Primariei Comunei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 40 alin (1) lit. a) și art. 50 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltareacarierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția Instituția sau autoritatea publică Rezultatul selecției dosarelor
1 Anichiti Zsofia-Eniko referent Primaria Tarlungeni admis
2 Barbu Raluca-Ioana referent Primaria Tarlungeni admis
3 Budihoi Ștefania referent Primaria Tarlungeni admis
4 Kozak Olteanu Mihaela-Maria referent Primaria Tarlungeni admis
5 Lorincz Olga referent Primaria Tarlungeni admis
6 Mihai Ana-Maria-Mihaela referent Primaria Tarlungeni admis
7 Moldovan Horatiu-Romulus referent Primaria Tarlungeni admis
8 Pivasu Rares-Sergiu referent Primaria Tarlungeni admis
9 Simion Elena-Magdalena referent Primaria Tarlungeni admis
10 Stroe Georgiana Lorena referent Primaria Tarlungeni admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 09.11.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Bogdan Liana Elena, inspector.

Afișat azi, 31.10.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: document_afisare_selectie_dosare

Comments are closed.

Close Search Window