Rezultat selecție dosare concurs agent paza

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul de recrutare pentru agent pază în cadrul Primariei Comunei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 20 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 modificată de Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția Instituția sau autoritatea publică Rezultatul selecției dosarelor
1 Pajor Stefan agent de pază Primaria Tarlungeni admis
2 Moraru Aurel Ghiocel agent de pază Primaria Tarlungeni admis
3 Juganaru Lucian agent de pază Primaria Tarlungeni admis
4 Orsi Janos agent de pază Primaria Tarlungeni admis

Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă în data de 26.11.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Csiki Katalin, inspector Resurse Umane.

Afișat azi, 20.11.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: rezultate_dosare_agenti_paza