Rezultat proba scrisa concurs de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă

Rezultatul sprobei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacant, de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă din cadrul Primariei Comunei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 62, alin. (3)  din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltareacarierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 Barbu Raluca-Ioana referent 35 puncte respins
2 Budihoi Ștefania referent 25 puncte respins
3 Kozak Olteanu Mihaela-Maria referent 30 puncte respins
4 Lorincz Olga referent 25 puncte respins
5 Mihai Ana-Maria-Mihaela referent 25 puncte respins
6 Pivasu Rares-Sergiu referent 55 puncte admis
7 Stroe Georgiana Lorena referent 40 puncte respins

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Bogdan Liana-Elena.

Afișat azi, 09.11.2018, ora 13:15, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: rezultate proba scrisa concurs arhiva stare civila