Anunțuri, Concursuri|

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacant, de referent, clasa III, grad profesional asistent la Compartimentul Relații Publice, Stare Civilă, Arhivă din cadrul Primariei Comunei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 62, alin. (3)  din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția Punctajul proba interviu Rezultatul proba interviu
1 Pivasu Rares-Sergiu referent 220 puncte admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Bogdan Liana-Elena.

Afișat azi, 14.11.2018, ora 12:00, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: rezultate_interviu_stare_civila_arhiva

Comments are closed.

Close Search Window