Anunțuri, Concursuri|

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare agent de paza la Compartimentul Agenti de Paza din cadrul Primăriei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 25-27 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

[table-et width=”800″ colwidth=”30|250|100|250|150″ colalign=”center|center|center|center|center|center” style=”font-size:12px;font-family:Arial”]

Nr. crt;Numele și prenumele candidatului;Funcția;Punctajul probei scrise;Rezultatul probei scrise;

1;Moraru Aurel Ghiocel;Agent paza;78 puncte;Admis

2;Orsi Janos;Agent paza;78 puncte;Admis

[/table-et]

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Csiki Katalin

Afișat azi, 28.11.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: rezultat_interviu_agent_paza

Close Search Window