Anunțuri, Concursuri|

Rezultatul probei interviu la concursul de recrutare agent de paza la Compartimentul Agenti de Paza din cadrul Primăriei Tărlungeni

Avand in vedere prevederile art. 25-27 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei interviu:

Nr. crt Numele și prenumele candidatului Funcția Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise
1 Moraru Aurel Ghiocel Agent paza 78 puncte Admis
2 Orsi Janos Agent paza 78 puncte Admis

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările și completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Csiki Katalin

Afișat azi, 28.11.2018, ora 11:30, la sediul Primăriei Comunei Tărlungeni.

Documente atașate: rezultat_interviu_agent_paza

Comments are closed.

Close Search Window