Achiziții, Anunțuri|

În atenția celor interesați

Prin prezentul anunț UAT Comuna Tărlungeni (autoritatea contractantă) anunță intenția de a achiziționa următoarele:

Numele achiziției: Lucrari refacere postament pentru monumentul din sat Purcăreni

Valoare estimată: 10.000,00 (lei, fără TVA)

Tipul contractului: lucrari

Cod CPV: 45233161-5 Lucrari de constructii de trotuare

Descrierea contractului: refacerea postamentului monumentului din sat Purcăreni prin inlocuirea pavelelor (link  locație: https://www.google.com/maps/@45.6445391,25.7920659,115m/data=!3m1!1e3#:~:text=45.644517%2C%2025.792043)

Operatorii economici interesați sunt invitați să depună ofertă fie electronic la adresa de corespondență electronică primaria.tarlungeni@yahoo.com fie la registratura Primăriei Comunei Tărlungeni, str. Zizinului nr. 2, comuna Tărlungeni, pâna la data de 31 mai 2022

Operatorii economici pot solicita informații suplimentare fie prin email fie telefonic la nr. 0745319405 (insp. Bularca Remus) sau 0721847321 (cons. Stoica Ionuț)

Având în vedere că este un contract de lucrări, Autoritatea Contractantă solicită operatorilor economici interesați vizitarea amplasamentului înainte de ofertare, vizită care se va face obligatoriu însoțit de un reprezentant al Primăriei.

 

Close Search Window