Interes public|

În data de 08.07.2021 ș au fost înregistrate următoarele declaraţii de căsătorie

  • a d-lui PUIU SORIN AURELIAN 1n varsta de 43 ani, cu domiciliul în Mun. Brașov, judetul Brașov și  a d- rei GRIGORE LOREDANA-ALINA In varsta de 41 ani cu domiciliul In Mun. Brașov, judetul Brașov;
  • a d-lui Mariaș Claudiu in varsta de 27 ani , cu domiciliul in Com. Tarlungeni judetul Brașov, și a d- rei Zlatra Rozalia-Estera in varsta de 21 ani cu domiciliul in Com. Batan judetul Covasna;
  • a d-lui ENE MUGUREL CRISTIAN in varsta de 37 ani, cu domiciliul in Com. Tarlungeni judetul Brașov, și a d- rei GEORGESCU ANA-MARIA in varsta de 30 ani cu domiciliul in Mun. Tulcea, judetul Tulcea.

În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacâ există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Comments are closed.

Close Search Window