Interes public|

Astăzi 04.06.2020 a foşt înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CSABAI DANIEL LEVENTE în vârstă de 38 ani, cu domiciliul în comuna comuna Tărlungeni str.Vasile Roaită
judeţul Braşov şi a d-rei ŞEITAN LILIANA în vârstă de 28 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni str.Vasile Roaită  județul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiează în termen de 1O zile de la data afişării publicaţiei. Publicație

Close Search Window