Publicație căsătorie

Astazi 09.01.2022 a fost înregistrata declaratia de casatorie a d-lui MUNTEANU
ADRIAN în varsta de 30 ani, cu domiciliul în comuna Tarlungeni, judetul Brașov și a d-rei CARP MIRELA în varsta de 34 ani, cu domiciliul în comuna Tarlungeni, judetul Brasov.
In conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice
persoana poate face opozitie la casatorie, daca exista un impediment legal sau daca alte cerinte ale legii nu pot fi lndeplinite.
Opozitia la casatorie, se va face numai în scris, cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza în termen de 10 zile de la data afișării publicatiei.