Interes public|

În data de 01.07.2021 a fost 1nregistrata declaratia de casatorie  a d-lui lOAN VLAD-DAN
in varstă de 30 ani, cu domiciliul in com. Tărlungeni, judetul Brașov și a d- rei
GLĂJAR SABINA-MARIA 1n vărsta de 20 ani cu domiciliul in com. Tăirlungeni, judetul Brașov.
In conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287/2009 Codul civil,
orice persoani.i poate face opozitie la ciăsatorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinte ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opozitia la casatorie, se va face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se
intemeieaza in termen de 10 zile de la data afișăirii publicatiei.

Close Search Window