Interes public|

Astăzi 17.06.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DEMETER
ZSOLT în vârstă de 36 ani , cu domiciliul în Mun. Sfântu Gheorghe,  judeţul Covasna, şi a d- rei KAJCSA ILDIKO în vârstă de 43 ani cu domiciliul în com.Tărlungeni, judeţul Braşov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Comments are closed.

Close Search Window