Interes public|

Astăzi 26.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui AMRIAŞ ANTONŞTEFAN
în vârstă de 23 ani, cu domiciliul în Com. Tărlungeni, judeţul Braşov, şi a d- rei GÂNDAC ROBERTA-DALIA în vârstă de 19 ani cu domiciliul în com. Tărlungeni,  judeţul Braşov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor e care se întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window