Interes public|

În data de 13.05.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui DADO MOISE BENIAMIN în vârstă de 25 ani, cu domiciliul în Com.Tărlungeni,  judeţul Braşov şi a d-rei ODVEŞ RAHAELA-ESTERA în vârstă de 25 ani cu domiciliul în Com. Tărlungeni, judeţul Braşov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se
întemeiează în termen de 1 O zile de la data afişării publicaţiei.

Comments are closed.

Close Search Window