Interes public|

Astăzi 13.04.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui LINGURAR IONUŢ-IOSIV în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în Com.Tărlungeni,  judeţul Braşov, şi a d-rei CIURAR ISAURA-MARIA în vârstă de 23 ani cu domiciliul în Oraşul Zărneşti,  judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window