Publicație căsătorie

Astăzi 20.04.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui TUNARU
SORIN în vârstă de 27 ani , cu domiciliul în  judeţul Buzău şi a d-nei SAMOILLE MIHAELA-MARIA în vârstă de 22 ani cu domiciliul în Com.Tărlungeni, judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.