Interes public|

Astăzi 15.04.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui CROITORU
DORINEL în vârstă de 42 ani, cu domiciliul în Mun.Braşov, judeţul Braşov şi a d-rei ADOCHIŢEI RALUCA-ALINA în vârstă de 28 ani cu domiciliul în Mun.Braşov, judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.28712009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Comments are closed.

Close Search Window