Interes public|

Astăzi 14.04.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui MARIAŞ FLORIN-AUREL în vârstă de 22 ani, cu domiciliul în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov, şi a d-rei LĂCĂTUŞ MĂDĂLINA în vârstă de 19 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiează în termen de 1 O zile de la data afişării publicaţiei.

Comments are closed.

Close Search Window