Interes public|

Astăzi 25.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GANEA RĂZVAN-VASILE în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Tărlungeni,  judeţul Braşov, şi a d-rei LINGURAR ANA-MARIA în vârstă de 20 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte
cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Close Search Window