Interes public|

Astăzi 11.03.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GLEJAR TUDOR în vârstă de 31 ani , cu domiciliul în comuna Tărlungeni, sat Zizin, judeţul Braşov şi a d-rei GLĂJAR COSMINA-IONELA în vârstă de 29 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni , sat Zizin, judeţul Braşov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de l O zile de la data afişării publicaţiei

Comments are closed.

Close Search Window