Anunțuri|

Astăzi 25.02.2021 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui FEJER IOANMARTIN
în vârstă de 28 ani, cu domiciliul în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov şi a d-rei BORŞU IULIANA-ALEXANDRA în vârstă de 24 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni judeţul Braşov.
În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris , cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de 1 O zile de la data afişării publicaţiei

Comments are closed.

Close Search Window