Interes public|

Astăzi 20.11.2020 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui GOG PAULGEORGEL
în vârstă de 21 ani, cu domiciliul în comuna Tărlungeni, judeţul Braşov şi a d-rei BOGHICI ŞTEFANIA-ANDREEA în vârstă de 18 ani cu domiciliul în comuna Tărlungeni, judeţul Brasov. În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287/2009 Codul civil,
orice persoană poate face opoziţie la căsătorie,dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite.
Opoziţia la căsătorie, se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiează în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei

Close Search Window