Interes public|

În data de 01.10.2020 a fost înregistrată următoarea declaraţie de căsătorie:

  • domnul Pal Istvan în vârstă de 28 de ani, cu domiciliul în Comuna Tărlungeni, județul Brașov şi domnișoara Arpa Helga  în vârstă de 26 ani cu domiciliul în Municipiul Sfântu Gheorghe,  județul Covasna;
    În conformitate cu prevederile art.283 alin.2 din Legea nr.287 /2009 Codul civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu pot fi îndeplinite. Opoziţia la căsătorie,se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiează în termen de 1O zile de la data afişării publicaţiei. Publicație

Comments are closed.

Close Search Window