Anunțuri|

In urma elaborării proiectului ce stabileste nivelurile valorilor impozabile, impozitele si
taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2022 conform Codului Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea afisarii spre consultare publica s-au afisat la aviziereJe institutiei 5 (cinci) exemplare pentru luarea la cunostinta. Pentru rnai multe informatii, persoanele interesate se pot adresa compartimentului de Impozite si Taxe locale in orarul de lucru cu publicul, pana la supunerea proiectului in sedinta de Consiliu Local. Citește mai mult…

Comments are closed.

Close Search Window